ความสุขในการทำงาน คือหัวใจของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่...
วันนี้... บางจากจึงพร้อมเปิดรับสมาชิกใหม่ที่มากด้วยศักยภาพเช่นคุณ เพื่อร่วมขับเคลื่อนธุรกิจ ควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่จะสร้างความมั่นคงให้พลังงานของชาติอย่างยั่งยืน...
ความสุขในการทำงาน คือหัวใจของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่...
วันนี้... บางจากจึงพร้อมเปิดรับสมาชิกใหม่ที่มากด้วยศักยภาพเช่นคุณ เพื่อร่วมขับเคลื่อนธุรกิจ ควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่จะสร้างความมั่นคงให้พลังงานของชาติอย่างยั่งยืน...
ความสุขในการทำงาน คือหัวใจของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่...
วันนี้... บางจากจึงพร้อมเปิดรับสมาชิกใหม่ที่มากด้วยศักยภาพเช่นคุณ เพื่อร่วมขับเคลื่อนธุรกิจ ควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่จะสร้างความมั่นคงให้พลังงานของชาติอย่างยั่งยืน...
ความสุขในการทำงาน คือหัวใจของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่...
วันนี้... บางจากจึงพร้อมเปิดรับสมาชิกใหม่ที่มากด้วยศักยภาพเช่นคุณ เพื่อร่วมขับเคลื่อนธุรกิจ ควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่จะสร้างความมั่นคงให้พลังงานของชาติอย่างยั่งยืน...
ดูแลกันและกันเสมือนครอบครัว
ความอบอุ่นแบบน้องพี่ คือหัวใจในการดูแลพนักงานใหม่ที่ก้าวเข้ามาในครอบครัวของเรา

รุ่นพี่จะเอาใจใส่สอนงานแบบพี่สอนน้อง พร้อมดูแลด้านความปลอดภัย และมุ่งมั่นพัฒนาทีมงานให้สามารถปฏิบัติการอย่างเต็มประสิทธิภาพ
ดูแลกันและกันเสมือนครอบครัว
ความอบอุ่นแบบน้องพี่ คือหัวใจในการดูแลพนักงานใหม่ที่ก้าวเข้ามาในครอบครัวของเรา

รุ่นพี่จะเอาใจใส่สอนงานแบบพี่สอนน้อง พร้อมดูแลด้านความปลอดภัย และมุ่งมั่นพัฒนาทีมงานให้สามารถปฏิบัติการอย่างเต็มประสิทธิภาพ
ดูแลกันและกันเสมือนครอบครัว
ความอบอุ่นแบบน้องพี่ คือหัวใจในการดูแลพนักงานใหม่ที่ก้าวเข้ามาในครอบครัวของเรา

รุ่นพี่จะเอาใจใส่สอนงานแบบพี่สอนน้อง พร้อมดูแลด้านความปลอดภัย และมุ่งมั่นพัฒนาทีมงานให้สามารถปฏิบัติการอย่างเต็มประสิทธิภาพ
ดูแลกันและกันเสมือนครอบครัว
ความอบอุ่นแบบน้องพี่ คือหัวใจในการดูแลพนักงานใหม่ที่ก้าวเข้ามาในครอบครัวของเรา

รุ่นพี่จะเอาใจใส่สอนงานแบบพี่สอนน้อง พร้อมดูแลด้านความปลอดภัย และมุ่งมั่นพัฒนาทีมงานให้สามารถปฏิบัติการอย่างเต็มประสิทธิภาพ
ก้าวสู่ครอบครัว BCP
ขอต้อนรับสู่
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมธุรกิจพลังงานสีเขียวชั้นนำในเอเชีย วันนี้เราพร้อมเปิดรับสมาชิกใหม่เพื่อร่วมขับเคลื่อนธุรกิจ ควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป้าหมายสูงสุดที่จะสร้างความมั่นคงให้พลังงานของชาติ
คุณอาจเป็นหนึ่งในพลังสำคัญ ที่เรามองหา เพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงพร้อมกับเรา...
ความภาคภูมิใจของ เรา
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช
President and Chief Executive Officer
ถ้าสังเกตโลโก้ของบางจาก จะมองเป็นหยดน้ำมันก็ได้ ใบไม้ก็ได้ น้ำมันคือธุรกิจหลักของเรา ส่วนใบไม้คือธรรมชาติ ภายในกรอบโครงสร้างที่มั่นคง ซึ่งแสดงถึงอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบ ดูแลความมั่นคงด้านพลังงาน ที่ใส่ใจให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
สกลเศรษฐ์ สกุลเรืองศรี
Technical Service Engineer Officer
นอกเหนือจากเงินเดือน สวัสดิการ และโบนัสที่ดีแล้ว สิ่งที่วิศวกรหลายๆ คนต้องการก็คือสภาพแวดล้อมในการทำงาน สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และเพื่อนร่วมงานที่ดี

ความประทับใจแรกผมก็คือพี่ๆ บางจากให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการทำงานอย่างเป็นกันเอง

นอกจากนี้บริษัทบางจากยังสนับสนุนให้พนักงานทุกคนใส่ใจสุขภาพและรักการออกกำลังกายมากขึ้น ซึ่งในตอนนี้บริษัทบางจากมี Fitness ที่ทันสมัย มีเทรนเนอร์คอยดูแลให้คำปรึกษา และมีโอกาสได้ทำความรู้จักคนอื่นๆ มากขึ้นจากการออกกำลังกาย

...ผมมองว่าการที่ได้มาร่วมงานกับบางจาก ได้ทำงานร่วมกับคนที่มีความสามารถถือเป็นโอกาสที่ดีมากครับ
Job Opening
เพราะคุณคือหนึ่งในพลังขับเคลื่อนสำคัญ ที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงพร้อมกับเรา...

วันนี้... บางจากจึงพร้อมเปิดรับสมาชิกใหม่ที่มากด้วยศักยภาพเช่นคุณ เพื่อร่วมขับเคลื่อนธุรกิจ ควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่จะสร้างความมั่นคงให้พลังงานของชาติอย่างยั่งยืน...
โครงการสู่ความเป็นมืออาชีพ
ข่าวสารและกิจกรรม ล่าสุด